• Doświadczenie

    Naszą działalność prowadzimy od roku 2011 obsługując podmioty prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, komandytowe, spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia, prywatne praktyki lekarskie.

  • Nasza firma

    Regionalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości PIAST powołane zostało w celu wspomagania lokalnych przedsiębiorców poprzez profesjonalną obsługę księgowo-podatkową przy pomocy nowoczesnych narzędzi, metod, środków oraz rozwiązań biznesowych służących optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Oferta

    Proponujemy indywidualne rozwiązania zapewniające przejrzystość i szybki dostęp do informacji finansowo-ekonomicznych obsługiwanych firm. Wspomagamy zarządzanie zasobami ludzkimi i projektowanie rozwoju zawodowego pracowników. Obsługujemy niestandardowe projekty finansowo-księgowe.

Regionalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości PIAST powołane zostało w celu wspomagania lokalnych przedsiębiorców poprzez profesjonalną obsługę księgowo-podatkową przy pomocy nowoczesnych narzędzi, metod, środków oraz rozwiązań biznesowych służących optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej. Naszą dewizą jest Partnerstwo i Profesjonalizm.

Zapraszamy do współpracy!

Regionalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości PIAST spółka z o.o.

15-427 Białystok, ul. Lipowa 32 lokal 300

Tel.532 736 219, 532 736 217

Email: biuro@rcwp.pl